selectedIVF2

**POL**
#InterculturalVisualForm2 to projekt organizowany przez stowarzyszenie Formatova.
#IVF2 w pierwszym etapie proponuje nabór filmów (krótkometrażowych) skierowany do studentów i młodych artystów z Polski i Francji, nawiązując do sloganu naszej edycji: “Nie jestem stąd”.
Po naborze następuje drugi etap projektu czyli projekcje wybranych filmów w różnych nietypowych przestrzeniach publicznych Paryża i Trójmiasta (Gdańsk-Gdynia-Sopot). W obu regionach symultaniczne projekcje odbędą się w instytucjach szkolnictwa wyższego i innych nietypowych miejscach.
IVF2 jest okazją dla młodych filmowców do wzięcia udziału w przekształcaniu ich codziennej przestrzeni wypowiadając się poprzez sztukę na temat kultur i kultury.

Projekcje video są przewidziane na 15-17.03.17

formatova-programme-1

**FR**
#InterculturalVisualForm2 est un projet organisé par l’association Formatova.
#IVF2 fera intervenir des #étudiants et des jeunes artistes de France et de Pologne via un appel à films, (courts métrages, vidéos), sous le thème : „je ne suis pas d’ici”.
Suite à l’appel dédié aux jeunes talents, les vidéos sélectionnées seront projetées dans différents espaces publics de Paris et Trójmiasto (Gdańsk-Sopot-Gdynia).
La projection des œuvres s’effectuera au sein d’établissements d’enseignement supérieur et autres espaces atypiques de ces deux régions.
Intercultural Visual Form#2 est une opportunité pour les jeunes réalisateurs de participer à transformer leur espace quotidien et d’apporter leur contribution au débat sur l’interculturalité. Il permettra également aux étudiants ayant une oeuvre artistique à proposer, de partir à la rencontre du public.

La diffusion des vidéos à Paris et à Trójmiasto est prévue du 15 au 17 mars 2017.
http://formatova.com/fr/intercultural-visual-form-2/

ivf2kr

 

Intercultural Visual Form#2 – projekcje filmowe w Trójmieście i Paryżu