Les diplômes de la session DELF Scolaire 03-2018 sont arrivés!! Młodzież, która zdawała egzamin w szkole, będzie odbierać dyplomy z rąk swoich nauczycieli języka francuskiego. Natomiast osoby, które zdawały egzamin indywidualnie,poza swoją szkołą, proszone są o osobisty odbiór dyplomów w sekretariacie Alliance Française.