REGULAMIN BIBLIOTEKI

GDAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ALLIANCE FRANCAISE

 

ZAPISYWANIE SIĘ DO BIBLIOTEKI

1.

Z Biblioteki Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Française korzystać może każdy, kto opłaci roczny abonament i komu wystawiona zostanie Karta Czytelnika.

 

2.

Roczny abonament biblioteczny wynosi 25 zł.

3.

Abonament ulgowy w wysokości 15 zł przysługuje:

 • obecnym słuchaczom kursów w Alliance Française
 • nauczycielom języka francuskiego zatrudnionym w państwowych szkołach podstawowych i średnich
 • uczniom i studentom studiów stacjonarnych

4.

Abonament ulgowy w wysokości 5 zł przysługuje emerytom i rencistom.

5.

Abonament ważny jest przez 12 miesięcy od daty wystawienia Karty Czytelnika (zapisanej na Karcie Czytelnika)

 

 

WYPOŻYCZANIE

6.

Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie:

3 książki, 3 gazety lub czasopisma, 1 płytę CD, 1 kasetę video i/lub 1 kasetę audio

7.

Nie wypożyczamy materiałów dydaktycznych (książek i kaset video/audio, płyt CD – nie dotyczy działu Biblioteka Słuchacza) oraz 3 ostatnich numerów gazet i czasopism. Można z nich skorzystać na miejscu, w czytelni.

8.

Okres wypożyczenia:

 • książki – 4 tygodnie
 • gazety i czasopisma – 2 tygodnie
 • kasety video i audio – 1 tydzień

 

Okres wypożyczenia w Bibliotece Słuchacza:

  • lectures faciles, audiobooki, komiksy – 2 tygodnie
  • książki dydaktyczne – 1 tydzień


 

PRZEDŁUŻANIE WYPOŻYCZENIA

 

9.

Wypożyczenie materiałów można przedłużyć o jeden dalszy okres wypożyczenia, czyli odpowiednio 4, 2 lub 1 tydzień pod warunkiem zgłoszenia chęci przedłużenia najpóźniej w ostatnim dniu wypożyczenia danej pozycji.

10.

Przedłużenia należy dokonywać osobiście lub drogą mailową (alliance.gdansk@gmail.com). Telefonicznie (58 341 49 02) przedłużenia mogą dokonać osoby starsze lub niepełnosprawne.

 

KARY I OPŁATY DODATKOWE

11.

Za nieterminowy zwrot materiałów pobierana jest kara pieniężna:

 • za każdą książkę – 0,10 zł za każdy dzień opóźnienia
 • za każdą książkę w wersji audio – 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia
 • za każdą kasetę video – 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia
 • za każdą kasetę magnetofonową – 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia

 

12.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, kaset, gazety lub czasopisma Czytelnik zobowiązany jest zwrócić 200% jej wartości albo odkupić zgubioną lub zniszczoną pozycję.

 

 

DZIAŁ „BIBLIOTEKA SŁUCHACZA”

 

13.

Z Biblioteki Słuchacza, w ramach abonamentu bibliotecznego Alliance Française, korzystać mogą uczestnicy kursów językowych w Alliance Française oraz wszystkie inne osoby uczące się języka francuskiego.

14.

Z Biblioteki Słuchacza nie mogą korzystać nauczyciele języka francuskiego oraz studenci romanistyki i kolegium nauczycielskiego.

15.

Książki w Bibliotece Słuchacza podzielone są według poziomów zaawansowania, z których każdy oznaczony jest innym kolorem. Oznaczenie poziomu jest sugestią, od jakiego poziomu zaawansowania można korzystać z danej pozycji. Czytelnik ma prawo wypożyczać książki z wszystkich poziomów, niezależnie od poziomu kursu, na jaki obecnie jest zapisany.

16.

Książki dydaktyczne z Biblioteki Słuchacza wypożyczane są w kompletach wraz z zeszytami odpowiedzi i płytami CD.

17.

W Bibliotece Słuchacza obowiązują inne niż w pozostałych działach okresy wypożyczeń:

 • Książki z serii Lectures Faciles, audiobooki, komiksy – 2 tygodnie
 • Książki dydaktyczne – 1 tydzień

18.

Za nieterminowy zwrot materiałów pobierana jest kara pieniężna:

 • za każdą książkę, w tym książki dydaktyczne i komiksy – 0,10 zł za każdy dzień opóźnienia
 • za każdą książkę w wersji audio (audiobook) – 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia

 

19.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, płyty lub zeszytu odpowiedzi Czytelnik zobowiązany jest zwrócić 200% jej wartości albo odkupić zgubioną lub zniszczoną pozycję.

 

 

 

 

KORZYSTANIE Z CZYTELNI

20.

Konsultacja książek i innych materiałów na miejscu jest bezpłatna (nie wymaga założenia Karty Czytelnika)

21.

Zasady porządkowe korzystania z czytelni:

 • w czytelni obowiązuje cisza
 • zabronione jest spożywanie napojów i posiłków
 • okrycia wierzchnie, torby itp. należy pozostawić w szatni

 

POZOSTAŁE

22.

Biblioteka i czytelnia są czynne

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 19.00
 • w soboty w godzinach 8.30 – 12.30

23.

W sierpniu (1-31.08) biblioteka jest nieczynna.

24.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje odmową korzystania z biblioteki.

25.

Zapisanie się do Biblioteki Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Française i otrzymanie Karty Czytelnika oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.