DALF01Egzaminy Delf i Dalf

DELF / DALF to sześć odrębnych egzaminów, które zdawać można niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Odpowiadają one 6 poziomom Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, od A1 do C2.

 

 

 

czas trwania egzaminu nazwa jednostki poziom biegłości językowej
3h30 DALF C2 Sprawny użytkownik języka
4h00 DALF C1
2h30 DELF B2 Samodzielny użytkownik języka
1h45 DELF B1
1h40 DELF A2 Użytkownik znający język na poziomie podstawowym
1h20 DELF A1

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe:

  1. rozumienie ze słuchu,
  2. wypowiedź ustna,
  3. rozumienie tekstu pisanego,
  4. wypowiedź pisemna.

Warunki zdawania egzaminu

Egzaminy DELF i DALF zdawać można niezależnie od siebie, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Zdawać je mogą wszyscy, którzy pragną potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego, tak dla celów prywatnych jak i zawodowych. Kandydat zdawać może nawet kilka egzaminów w trakcie jednej sesji.

Zapisy na egzaminy odbywają się bezpośrednio w Ośrodkach egzaminacyjnych. Cena egzaminu w ośrodkach egzaminacyjnych poza Francją ustalana jest przez Dział Współpracy Kulturalnej Ambasady Francji i Krajową Komisję DELF/DALF. Listę Ośrodków egzaminacyjnych DELF/DALF znaleźć można na stronie internetowej CIEP www.ciep.fr w rubryce DELF/DALF.

Który egzamin DELF/ DALF wybrać?

1Masz więcej niż 18 lat: zdawaj DELF lub DALF Tout public:

Twój poziom francuskiego jest podstawowy: zdawaj DELF A1 albo DELF A2

A1:potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.

A2: potrafisz porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, znasz obiegowe formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze banalnym, bieżącym.

Twój poziom francuskiego jest średniozaawansowany:to dla Ciebie jest DELF B1 albo DELF B2 

B1:potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.

B2: potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe. 

Twój poziom francuskiego jest zaawansowany:  możesz starać się o DALF C1 albo DALF C2 

C1:Twoja biegłość językowa pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujesz bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii.

C2: Twój francuski odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym. 

delf-junior-affiche-bgMasz od 13 do 18 lat : spróbuj DELF Junior na poziomie A1, A2, B1 lub B2

DELF Junior jest skierowany do młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej. Jest dyplomem równowartym dyplomom ogólnym DELF.

Masz od 8 do 12 lat : to dla Ciebie jest DELF Prim

DELF Prim A1 lub A1.1 jest skierowany do wszystkich dzieci, które rozpoczynają naukę francuskiego jako języka obcego. Jest to dyplom równowarty ogólnej wersji DELF.

DELF Pro

Egzaminy (poziomy A1 do B2) są skierowane do osób, które zamierzają czynnie wykorzystywać język francuski na swojej dalszej drodze zawodowej. Są atutem na rynku pracy, pomagają rozwijać karierę zawodową w środowisku frankofońskim. Zachęcamy do zdawania tego egzaminu!

W DELF Pro mają Państwo możliwość  zdawania 4 egzaminów od poziomu A1 do B2. Egzamin pomaga wkroczyć  na rynek zawodowy, ułatwia znalezienie stażu czy pracy w środowisku frankofońskim, potwierdza znajomość języka francuskiego specjalistycznego. Na stronie www.ciep.fr/delf-pro znajdą Państwo przykłady tematów przygotowujących do egzaminów DELF Pro.

delf-pro-2

delf-pro-1

Przykładowe testy egzaminacyjne

Przykładowe testy egzaminacyjne DELF można znaleźć na stronie internetowej CIEP: