DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française

wzór dyplomu:

strona 1 strona 2

DELF A1

Z czego się składa egzamin opis jednostek Czas trwania Maks. ilość pkt.
Rozumienie ze słuchu rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania)Maksymalny czas nagrań: 3 min 20 minut /25
Rozumienie tekstu pisanego rozumienie czterech lub pięciu tekstów pisanych związanych z życiem codziennym 30 minut /25
Wypowiedź pisemna egzamin składa się z dwóch części

  • wypełnienie ankiety lub formularza
  • zredagowanie w prostych zdaniach kartki pocztowej, wiadomości, opisu do zdjęcia, itp. Temat jest zawsze związany z życiem codziennym.
30 minut /25
Wypowiedź ustna egzamin składa się z trzech części

  • rozmowa sterowana
  • wymiana informacji
  • dialog symulowany
7 minut (10min przygotowanie) /25
  • maksymalna ilość punktów w każdym egzaminie: 100 punktów
  • minimalna ilość punktów niezbędna do otrzymania dyplomu: 50/100
  • minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu: 5/25