DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française

wzór dyplomu:

strona 1 strona 2

DELF A2

Z czego się składa egzamin opis jednostek Czas trwania Maks. ilość pkt.
Rozumienie ze słuchu wypełnienie tabelki sprawdzającej rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami z życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania), maksymalny czas nagrań : 5 min. 25 minut /25
Rozumienie tekstu pisanego odpowiedź pisemna w formie testu dotycząca rozumienia trzech czy czterech krótkich tekstów związanych z sytuacjami z życia codziennego 30 minut /25
Wypowiedź pisemna zredagowanie dwóch krótkich tekstów (list nieoficjalny i wiadomość):

  • opisanie osobistego doświadczenia lub wydarzenia
  • zredagowanie zaproszenia, podziękowania, przeprosin, informacji, prośby gratulacji…
45 minut /25
Wypowiedź ustna egzamin składa się z trzech części

  • rozmowa prowadzona przez egzaminatora
  • samodzielna wypowiedź na określony temat
  • dialog z egzaminatorem
6-8 minut (10min przygotowanie) /25
  • maksymalna ilość punktów w każdym egzaminie: 100 punktów
  • minimalna ilość punktów niezbędna do otrzymania dyplomu: 50/100
  • minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu: 5/25