DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française

wzór dyplomu:

strona 1 strona 2

DELF B1

Z czego się składa egzamin opis jednostek Czas trwania Maks. ilość pkt.
Rozumienie ze słuchu odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia trzech nagranych tekstów(dwukrotne odsłuchanie nagrania)Maksymalny czas nagrań: 6 min 25 minut /25
Rozumienie tekstu pisanego odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia dwóch tekstów pisanych, wyszukanie informacji zgodnie z poleceniem, dokonanie analizy zawartości tekstu dotyczącego zagadnień ogólnych 35 minut /25
Wypowiedź pisemna wyrażenie opinii na temat ogólny (esej, list, artykuł prasowy) 45 minut /25
Wypowiedź ustna egzamin składa się z trzech części

  • rozmowa prowadzona przez egzaminatora
  • dialog na wylosowany temat
  • wyrażenie opinii na temat poruszony w tekście
15 minut (10min przygotowanie do III części egzaminu) /25
  • maksymalna ilość punktów w każdym egzaminie: 100 punktów
  • minimalna ilość punktów niezbędna do otrzymania dyplomu: 50/100
  • minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu: 5/25