DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française

wzór dyplomu:

strona 1 strona 2

DELF B2

Z czego się składa egzamin opis jednostek Czas trwania Maks. ilość pkt.
Rozumienie ze słuchu Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch nagrań:

  • wywiad, biuletyn informacyjny… (jednorazowe odsłuchanie nagrania)
  • referat, wykład, przemówienie, dokument, program radiowy lub telewizyjny (dwukrotne odsłuchanie nagrania)

Maksymalny czas nagrań: 8 min.

30 minut /25
Rozumienie tekstu pisanego Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch tekstów pisanych:

  • tekstu informacyjnego dotyczącego Francji lub krajów francuskojęzycznych
  • tekstu argumentacyjnego
60 minut /25
Wypowiedź pisemna Zredagowanie tekstu wymagającego przedstawienia własnej opinii z użyciem strategii argumentacyjnych(udział w pisemnej debacie, list oficjalny, krytyka filmu lub książki itp.) 60 minut /25
Wypowiedź ustna Wyrażanie i obrona własnej opinii – po uprzednim przeczytaniu krótkiego dokumentu pisanego 20 minut (30min przygotowanie) /25
  • maksymalna ilość punktów w każdym egzaminie: 100 punktów
  • minimalna ilość punktów niezbędna do otrzymania dyplomu: 50/100
  • minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu: 5/25