session : 2017-06-Tout public
NOTES FINALES À L’EXAMEN:

nos félicitations!

DELF A1

n°  candidat note/100 décision
048858-002030 85,50 admis
048858-002037 93,50 admis

 

DELF A2

n°  candidat note/100 décision
048858-002029 72,00 admis
048858-002026 81,00 admis
048858-001856 95,50 admis
048858-002033 84,00 admis
048858-002034 89,00 admis

 

DELF B1

n°  candidat note/100 décision
048858-002035 83,50 admis
048858-002027 87,50 admis

 

DELF B2

n°  candidat note/100 décision
048858-002040 69,50 admis
048858-002042 71,00 admis
048858-002038 88,00 admis
048858-002044 63,50 admis
048858-002043 78,00 admis
048858-002023 64,00 admis
048858-002039 72,00 admis

 

DALF C1

 

n°  candidat note/100 décision
048858-002036 81,00 admis

 

Wyniki DELF
session: 2017-06-Junior
nos félicitations!

W sesji marcowej szkolnej do egzaminu DELF przystąpiło 17 osób.

w tym do:
A1 – 3
A2 – 6
B1 – 4
B2 – 4
Cieszymy się z dobrych wyników uczniów.

DELF A1

n°  candidat note/100 décision
048858-002028 90 admis
048858-002046 85 admis
048858-002024 88 admis

 

DALF A2

 

n°  candidat note/100 décision
048858-002022 98,5 admis
048858-002020 88,5 admis
048089-002032 90 admis
048858-002045 85 admis
048858-002017 78,5  admis
048858-002025 84 admis

 

DELF B1

n°  candidat note/100 décision
048858-002021 86,5 admis
048858-002031 89 admis
048858-001835 82 admis
048858-002019 80,5 admis

 

DELF B2

n°  candidat note/100 décision
048858-001698 60,5 admis
048858-001843 23,5 non admis
 048858- 001842 21 non admis
  048858-001665 36 non admis

Wyniki DELF
session: 2017-03-scolaire
nos félicitations!

W sesji marcowej szkolnej do egzaminu DELF przystąpiły 164 osoby.

w tym do:
A1 – 64
A2 – 53
B1 – 29
B2 – 18
Cieszymy się z bardzo dobrych wyników uczniów.

NOTES FINALES À L’EXAMEN:

DELF A1

n°  candidat total /100 décision
048858-001887 74,5 admis
048858-001888 79 admis
048858-001926 95,5 admis
048858-001928 82 admis
048858-001929 91 admis
048858-001930 94,5 admis
048858-001931 95,5 admis
048858-001932 95 admis
048858-001933 81 admis
048858-001934 79 admis
048858-001935 95,5 admis
048858-001936 96,5 admis
048858-001937 98,5 admis
048858-001938 92 admis
048858-001939 78 admis
048858-001940 91,5 admis
048858-001941 90 admis
048858-001942 88,5 admis
048858-001943 97 admis
048858-001944 87,5 admis
048858-001945 81 admis
048858-001946 81 admis
048858-001947 92,5 admis
048858-001948 95,5 admis
048858-001949 96 admis
048858-001950 91 admis
048858-001951 94,5 admis
048858-001952 93 admis
048858-001953 91,5 admis
048858-001954 92 admis
048858-001955 88,5 admis
048858-001956 84 admis
048858-001957 81 admis
048858-001958 82,5 admis
048858-001959 86,5 admis
048858-001960 82 admis
048858-001961 83 admis
048858-001962 94,5 admis
048858-001963 90 admis
048858-001964 91 admis
048858-001965 97,5 admis
048858-001966 93,5 admis
048858-001967 91 admis
048858-001968 85,5 admis
048858-001969 86,5 admis
048858-001970 88 admis
048858-001971 90,5 admis
048858-001972 94 admis
048858-001973 93 admis
048858-001974 75,5 admis
048858-001976 91,5 admis
048858-001977 87,5 admis
048858-001978 89,5 admis
048858-001979 80,5 admis
048858-001980 84,5 admis
048858-001981 87,5 admis
048858-001982 82 admis
048858-001983 80 admis
048858-001984 88,5 admis
048858-001985 79,5 admis
048858-001986 86,5 admis
048858-001987 86,5 admis
048858-001988 82,5 admis
048858-002004 90 admis


DELF A2

n°  candidat total /100 décision
048858-001712 55 admis
048858-001713 76 admis
048858-001716 78,5 admis
048858-001718 87,5 admis
048858-001725 86,5 admis
048858-001727 82,5 admis
048858-001729 90,5 admis
048858-001730 82 admis
048858-001732 69 admis
048858-001737 74 admis
048858-001738 94,5 admis
048858-001740 85,5 admis
048858-001741 74 admis
048858-001742 97,5 admis
048858-001743 90 admis
048858-001744 69,5 admis
048858-001745 80,5 admis
048858-001748 79 admis
048858-001749 83,5 admis
048858-001750 86,5 admis
048858-001751 93 admis
048858-001754 76,5 admis
048858-001758 81 admis
048858-001759 73,5 admis
048858-001778 82,5 admis
048858-001779 88 admis
048858-001785 90,5 admis
048858-001786 89,5 admis
048858-001787 89,5 admis
048858-001788 85,5 admis
048858-001790 61 admis
048858-001826 87,5 admis
048858-001827 85 admis
048858-001829 88,5 admis
048858-001830 86 admis
048858-001905 77,5 admis
048858-001906 85,5 admis
048858-001908 83,5 admis
048858-001909 81 admis
048858-001910 82,5 admis
048858-001911 81 admis
048858-001912 82 admis
048858-001990 58,5 admis
048858-001991 74 admis
048858-001992 79 admis
048858-001993 65 admis
048858-001994 78,5 admis
048858-001995 91 admis
048858-001996 65 admis
048858-002000 69 admis
048858-002001 78 admis
048858-002002 73,5 admis
048858-002003 72,5 admis

 

DELF B1

n°  candidat total /100 décision
048858-001452 83,5 admis
048858-001472 63,5 admis
048858-001475 74 admis
048858-001527 78,5 admis
048858-001626 67,5 admis
048858-001717 57 admis
048858-001747 88 admis
048858-001753 67,5 admis
048858-001780 40 non admis
048858-001783 65 admis
048858-001784 59,5 admis
048858-001836 86 admis
048858-001913 76,5 admis
048858-001914 71 admis
048858-001915 74,5 admis
048858-001916 56 admis
048858-001917 80 admis
048858-001918 71,5 admis
048858-001919 81 admis
048858-001920 66 admis
048858-001921 60 admis
048858-001922 66 admis
048858-001923 63 admis
048858-001924 63,5 admis
048858-001925 63,5 admis
048858-001997 61,5 admis
048858-001998 66,5 admis
048858-001999 70 admis
048858-002005 81 admis

DELF B2

n°  candidat total /100 décision
048858-001410 61 admis
048858-001889 81,5 admis
048858-001890 74,5 admis
048858-001891 76,5 admis
048858-001892 83 admis
048858-001893 63 admis
048858-001894 65 admis
048858-001895 77 admis
048858-001896 70 admis
048858-001897 58 admis
048858-001898 85 admis
048858-001899 56 admis
048858-001900 75 admis
048858-001901 77 admis
048858-001902 41,5 non admis
048858-001903 79 admis
048858-001904 73 admis
048858-001989 61,5 admis