MATURA – PROGRAM KURSU SEMESTR PIERWSZY i SEMESTR DRUGI

Kurs przygotowujący do matury z języka francuskiego w zakresie poziomu podstawowego i rozszerzonego

Program kursu opracowany na podstawie informatora wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.

I. Egzamin ustny

  Poziom podstawowy

 1. Ćwiczenia w zakresie przeprowadzania krótkich rozmów (uzyskiwanie informacji, udzielania informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie
 2. Przygotowanie do rozmowy na podstawie ilustracji (opisywanie ilustracji, wyrażanie opinii).
  Poziom rozszerzony

 1. Przygotowanie do rozmowy na podstawie zaprezentowanego materiału (omówienie przedstawionego materiału, interpretacji i wyrażanie opinii
 2. Wyrabianie umiejętności mającego na celu prezentację wybranego tematu i udział w dyskusji.

II. Egzamin pisemny

  Poziom podstawowy

 1. Ćwiczenia mające na celu rozumienie ze słuchu
 2. Praca nad rozumieniem tekstu czytanego
 3. Redagowanie krótkich wypowiedzi pisemnych (np. notatka, ogłoszenie, pocztówka, list prywatny, prosty list formalny, zaproszenie, ankieta, wiadomość)
  Poziom rozszerzony

 1. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu
 2. Praca nad rozumieniem tekstu czytanego i rozpoznawaniem struktur leksykalno-gramatycznych
 3. Ćwiczenia w stosowaniu struktur gramatyczno-leksykalnych
 4. Szkolenie wypowiedzi pisemnej (np.opis, recenzja, opowiadanie, rozprawka)

Ponadto w czasie kursu uczestnicy zapoznają się z:

 • strukturą egzaminu maturalnego
 • kryteriami oceny
 • przykładowymi testami
 • strategią rozwiązywania zadań egzaminacyjnych