00100018871_tnsUCZESTNICY: słuchacze na  poziomie co najmniej średniozaawansowanym, czyli po około 180 godzinach nauki języka, osoby pragnące doskonalić wypowiedź ustną oraz osoby, które uczyły się kiedyś języka i chciałaby przypomnieć sobie podstawowe słownictwo z zakresu życia codziennego.

CZAS TRWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ:  jedno 90-minutowe spotkanie tygodniowo/ 30 h w semestrze

CEL ZAJĘĆ:  ćwiczenie wypowiedzi ustnej i utrwalanie słownictwa z zakresu życia codziennego w różnych sytuacjach na poziomie średniozaawansowanym.

PROGRAM:

►Décrire et caractériser les personnes

►Raconte-moi comment ça s’est passé ?

►Décrire une image

►Donner une définition

►Lieu d’habitation

►Voisinage – moi et les autres

►Amour

►Voyager / Passer le temps libre

►Notre avenir

►Situations pratiques

►Excusez-moi, je cherche …

►Quel est votre plat préféré ?

►Où avez-vous mal ?

► Nos amis les bêtes

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: bezpłatne, dostarczone przez nauczyciela