A1.1

 

POCZĄTKUJĄCY – PIERWSZY SEMESTR

 

ALTER EGO + 1

Kompetencje językowe i komunikacyjne

 • Przedstawianie się, przedstawianie kogoś
 • Witanie się, żegnanie się
 • Przedstawianie swoich marzeń
 • Wypełnianie formularza z danymi osobowymi
 • Podawanie informacji o swoim mieście, ulubionym miejscu
 • Informowanie się o wolne miejsca w hotelu / rezerwacja pokoju
 • Wskazywanie drogi, pytanie o drogę
 • Redagowanie kartki pocztowej
 • Opowiadanie o swojej pracy, zajęciach, upodobaniach
 • Określanie cech charakteru i usposobienie
 • Opowiadanie o swojej rodzinie, bliższej i dalszej
 • Informowanie o ważnych wydarzeniach rodzinnych
 • Gratulowanie i wyrażanie współczucia
 • Opowiadanie o swoim samopoczuciu, dolegliwościach, pytanie o samopoczucie rozmówcy

Gramatyka

 • Czasowniki I grupy zakończone na -er
 • Czas teraźniejszy kilkunastu podstawowych czasowników nieregularnych (être, avoir, prendre, descendre, aller, faire, venir)
 • Rodzajniki określone i nieokreślone (podstawowe zasady stosowania)
 • Zdanie przeczące (ne…pas)
 • Rodzaj męski i żeński przymiotników
 • Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników
 • Rodzajniki ściągnięte : du, des, au, aux
 • Pytania intonacyjne / pytania przez „est-ce que”
 • Zaimki toniczne
 • Zaimki przymiotne wskazujące
 • Zaimki przymiotne dzierżawcze

 

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne

 • Liczebniki, numery telefonów
 • Narodowości i kraje
 • Dni tygodnia, miesiące, daty
 • Zawody, miejsca pracy
 • Przyimki miejsca
 • Plan miasta, budynki, instytucje
 • Sporty i inne zajęcia, hobby
 • Członkowie rodziny
 • Części ciała