A1.2

 

POCZĄTKUJĄCY – DRUGI SEMESTR

 

ALTER EGO + 1

 

Kompetencje językowe i komunikacyjne :

 • pytania o godzinę/podawanie godziny
 • zapraszanie/akceptowanie/ odmawianie zaproszenia
 • redagowanie krótkiego zaproszenia oraz podziękowania za zaproszenie
 • przedstawianie swoich codziennych czynności
 • opowiadanie wydarzeń z przeszłości
 • rozumienie ankiety/formularza
 • zadawanie pytań (intonacja, inwersja, est-ce que)
 • wyrażanie swoich planów
 • korzystanie z telefonu
 • opisywanie osoby (jej wyglądu oraz charakteru)
 • wyrażanie swoich odczuć/doznań
 • mówienie o porach roku i o pogodzie/ rozumienie prognozy pogody
 • opisywanie położenia geograficznego
 • mówienie o swoich zajęciach w czasie wolnym, o hobby
 • relacja z wycieczki/ ze zwiedzania miasta
 • redagowanie kartki/ listu z wakacji

 

Zagadnienia gramatyczne:

 • czasownik „devoir” i  wyrażenie „il faut”
 • czasowniki zwrotne
 • czasowniki „pouvoir” i „vouloir”
 • czas przeszły „passé composé” z czas.posiłkowym AVOIR i ETRE
 • czasowniki zwrotne w czasie „passé camposé”
 • tryb rozkazujący, tryb rozkazujący czasowników zwrotnych
 • czas przyszły „futur proche”
 • czas przeszły „passé récent”
 • czasowniki zakończone na „ir”
 • miejsce przymiotników w zdaniu
 • zaimek « y »
 • czas przyszły „futur simple”
 • czas teraźniejszy ciągły „présent continu”

Słownictwo:

 • sposoby określenia godziny
 • program telewizyjny
 • plan zajęć dnia, czynności dnia codziennego
 • wyrażenia czasowe
 • wydarzenia rodzinne
 • święta i tradycje
 • konwersacja telefoniczna
 • pogoda / klimat
 • opis twarzy i wyglądu zewnętrznego
 • zmysły i postrzeganie
 • położenie geograficzne
 • spędzanie wolnego czasu / zwiedzanie miasta/ wyjazdy