A2.1

 

POCZĄTKUJĄCY – TRZECI SEMESTR

 

ALTER EGO + 1

Kompetencje językowe i komunikacyjne :

 • wyrażanie upodobań gastronomicznych
 • mówienie o jedzeniu, sposobie odżywiania się
 • opisywanie ubioru, stylu, wyglądu
 • wyrażanie opinii pozytywnej i negatywnej na temat stroju
 • udzielanie rad w zakresie wyglądu i ubrania
 • opisywanie przedmiotów , dokonywanie wyboru
 • dokonywanie zakupów, podawanie ilości, pytanie o cenę
 • dokonywanie wyboru restauracji, porównywanie
 • zamawianie posiłku w restauracji, formułowanie opinii na temat potrawy
 • mówienie o przeszłości, wspominanie
 • porównywanie przeszłości i teraźniejszości
 • opisywanie domu, mieszkania i zmian w nim zachodzących
 • zasięganie i udzielanie informacji o mieszkaniu do wynajęcia
 • mówienie o relacjach współmieszkańców
 • wyrażanie reguł i nakazów i zakazów

 

Zagadnienia gramatyczne:

 • rodzajniki cząstkowe, du, de la de l’
 • rodzajniki nieokreślone un, une, des i określone le, la les
 • określanie ilości + rzeczownik, rodzajniki po negacji
 • zaimki dopełnienia bliższego COD
 • zaimki dopełnienia dalszego COI
 • zaimki względne qui, que
 • przymiotniki zakończone na – able
 • zaimek eny
 • przeczenie ne… plus, restrykcja ne…que
 • czas imparfait
 • czasy passé composé i imparfait
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • zwroty czasowe il y a, depuis, dans

Słownictwo:

 • jedzenie, posiłki, ulubione potrawy
 • ubiory, kolory, wzory, tkaniny
 • przedmioty, kształty, formy, materiały
 • zakupy, sklepy
 • restauracja, posiłek i jego etapy
 • miasto i wieś
 • mieszkanie, dom i jego otoczenie, mieszkanie alternatywne
 • umeblowanie i wyposażenie mieszkania
 • zmiany, transformacje
 • cechy charakteru, upodobania, relacje międzyludzkie, współmieszkańców