A2.2

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY – PIERWSZY SEMESTR – ALTER EGO + 2

 

 • Kompetencje językowe
  • Wyrażanie opinii na temat telewizji
  • Rozumienie tytułów prasowych i krótkich artykułów typu „faits divers”
  • Opowiadanie o wydarzeniu typu „faits divers”, składanie zeznań
  • Mówienie o przesądach, szczęściu, pechu
  • Wyrażanie opinii pozytywnych bądź negatywnych o filmach, streszczanie filmu
  • Wyrażanie zachęty i rady
  • Redagowanie pisemnej rezerwacji pobytowej
  • Wyrażanie życzeń i marzeń dotyczących przyszłości
  • Wyrażanie celu
  • Wyrażanie hipotezy

  Gramatyka

  • Tworzenie rzeczowników, równoważniki zdań
  • Podkreślenie podmiotu i dopełnienia (c’est…qui, c’est… que)
  • Czasy przeszłe (passé composé, imparfait, plus-que-parfait – powtórzenie i rozszerzenie)
  • Zaimki dzierżawcze rzeczowne
  • Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego (participe passé) z zaimkami COD
  • Strona bierna
  • Zaimki osobowe po przyimkach à i de
  • Tryby subjonctif i indicatif
  • Gérondif
  • Tryb conditionnel (sugerowanie, planowanie, sytuacja realna)
  • Wyrażenia celu (subjonctif i infinitif)
  • Wyrażenia przyczyny i konsekwencji
  • Zaimki y i en
  • Zdania warunkowe Si + imparfait + conditionnel présent

  Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne

  • Nowe media internetowe, blogi, portale społecznościowe
  • Prasa, wydarzenia różne, telewizja francuska, programy
  • Przesądy, szczęście i pech, gry hasardowe
  • Wypadki, składanie zeznań na policji
  • Kino i film
  • Podróże, wycieczki, wyprawy
  • Rozrywki, życie stowarzyszeniowe, organizacje pozarządowe
  • Biografie