A2.2

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY – PIERWSZY SEMESTR – ALTER EGO + 2

 

 • Kompetencje językowe
  • Opisywanie osób i swoich relacji z ludźmi (przyjaźń, miłość, sąsiedztwo)
  • Opowiadanie o swoich uczuciach
  • Mówienie o swoich studiach
  • Redagowanie i rozumienie CV i listu motywacyjnego
  • Opowiadanie o swoich doświadczeniach zawodowych
  • Udzielanie porad, wyrażanie konieczności
  • Opowiadanie o podróżach
  • Organizowanie wyjazdu
  • Opowiadanie o swoim miejscu zamieszkania
  • Porównywanie, uzasadnianie swoich wyborów

  Gramatyka

  • Zaimki względne: qui que, dont, où
  • Mowa zależna ( dla czasu teraźniejszego)
  • Porównania i stopień najwyższy przymiotników
  • Czasy przeszłe: imparfait i passé composé (przypomnienie i rozszerzenie)
  • Wyrażenia czasowe: il y a, dans, pendant, depuis, de…à, en
  • Si + présent / futur
  • Tryb subjonctif présent
  • Czas przeszły plus-que-parfait
  • Zaimki i przysłówki nieokreślone
  • Przysłówki regularne i nieregularne
  • Zaimki wskazujące rzeczowne
  • Zaimki nieokreślone (quelqu’un, personne, nulle part )

  Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne

  • Cechy charakteru
  • Uczucia (przyjaźń, miłość)
  • Studia, Erasmus
  • Praca / przedsiębiorstwo
  • Kraj / społeczeństwo
  • Turystyka i podróże
  • Jakość życia  stolica / prowincja , miasto / wieś
  • Stereotypy o Francji i Francuzach