A2.3

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY – DRUGI SEMESTR – ALTER EGO + 2

Kompetencje językowe

 • Wyrażanie opinii na temat telewizji
 • Rozumienie tytułów prasowych i krótkich artykułów typu „faits divers”
 • Opowiadanie o wydarzeniu typu „faits divers”, składanie zeznań
 • Mówienie o przesądach, szczęściu, pechu
 • Wyrażanie opinii pozytywnych bądź negatywnych o filmach, streszczanie filmu
 • Wyrażanie zachęty i rady
 • Redagowanie pisemnej rezerwacji pobytowej
 • Wyrażanie życzeń i marzeń dotyczących przyszłości
 • Wyrażanie celu

Gramatyka

 • Tworzenie rzeczowników, równoważniki zdań
 • Podkreślenie podmiotu i dopełnienia (c’est…qui, c’est… que)
 • Czasy przeszłe (passé composé, imparfait, plus-que-parfait – powtórzenie i rozszerzenie)
 • Zaimki dzierżawcze rzeczowne
 • Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego z zaimkami COD
 • Strona bierna
 • Zaimki osobowe po przyimkach à i de
 • Miejsce przysłówka w zdaniu
 • Tryby subjonctif i indicatif
 • Gérondif
 • Tryb conditionnel (sugerowanie, planowanie, sytuacja realna)
 • Wyrażenia celu (subjonctif i infinitif)
 • Wyrażenia przyczyny i konsekwencji
 • Zaimki y i en
 • Zdania warunkowe Si + plus-que-parfait + conditionnel passé
 • Wyrażanie żalu (conditionnel passé)

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne

 • Nowe media internetowe, blogi, portale społecznościowe
 • Prasa, wydarzenia różne, telewizja francuska, programy telewizyjne
 • Muzyka francuska, piosenka
 • Podróże, wycieczki, wyprawy
 • Rozrywki, życie stowarzyszeniowe, organizacje pozarządowe
 • Wydarzenia o charakterze sensacyjnym ( kradzież, włamanie, napad etc. )
 • Biografie