B1.2 ZAAWANSOWANY – PIERWSZY SEMESTR

ALTER EGO + 3

D1, D2, D3

Zagadnienia gramatyczne

 • zaimki względne proste- przypomnienie
 • zaimki względne złożone
 • tryb subjonctif- przypomnienie
 • tryb subjonctif passé i infinitif passé
 • użycie trybu subjonctif lub bezokolicznika po czasownikach wyrażających uczucia
 • mowa zależna w czasie teraźniejszym – przypomnienie
 • mowa zależna ze zgodnością czasów
 • porównania, stopniowanie przymiotników
 • czasy przeszłe: passé composé, imparfait i plus-que-parfait (przypomnienie i rozszerzenie)
 • uzgadnianie participe passé
 • zdania wyrażające opozycję i przyzwolenie

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne

 • wygląd, ubrania, chirurgia plastyczna
 • zachowania, wady i zalety w życiu zawodowym
 • uczucia- miłość, przyjaźń
 • konsumpcja, zakupy, Internet, zakupy przez internet
 • pieniądze, wydawanie, oszczędzanie, budżet domowy
 • szkoła, studia, praktyki zawodowe, studiowanie za granicą
 • wymiana umiejętności
 • zapamiętywanie, techniki uczenia się

Umiejętności językowe i komunikacyjne

 • wyrażanie opinii oraz uczuć
 • szczegółowe dokonywanie opisu wyglądu i zachowań
 • dawanie sugestii i poleceń
 • negocjowanie, targowanie się
 • przytaczanie czyichś wypowiedzi
 • ostrzeganie
 • redagowanie maila zawierającego reklamację
 • mówienie o przebiegu nauki i swoich doświadczeniach zawodowych
 • przeciwstawianie się czyjejś opinii
 • opowiadanie o sytuacji z przeszłości