B1.3

GRUPA ZAAWANSOWANA – DRUGI SEMESTR – ALTER EGO 3+

Zagadnienia gramatyczne

 • Równoważniki zdań
 • Tworzenie rzeczowników na bazie przymiotnika i czasownika
 • Strona bierna
 • Czasowniki zwrotne wyrażające formę bierną
 • Użycie zwrotów wyrażających przyczynę i skutek
 • Conditionnel présent i conditionnel passé- użycie
 • Participe présent i gérondif- uzycie
 • Subjonctif i infinitif do wyrażania celu
 • Zwrorty czasowe- depuis, pendant, pour, en, dans, il y a…
 • Zdania pytające- intonacja, est-ce que, inwersja- rozwinięcie
 • Przysłówki- tworzenie i użycie
 • Subjonctif – użycie w zdaniach przeczących i stopniu najwyższym przymiotnika

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne

 • Media informacyjne, prasa papierowa i cyfrowa, sposoby informowania się
 • Informacje prasowe i radiowe
 • Zycie społeczne i polityczne
 • Działalność stowarzyszeniowa i charytatywna
 • Zaangażowanie społeczne, organizacje pozarządowe
 • Sztuka, malarstwo, teatr, kino
 • Wydarzenia kulturalne

 

Umiejętności językowe i komunikacyjne

 • Mówienie o sposobach informowania się
 • Informowanie o bieżących wydarzeniach społecznych i politycznych
 • Wyrażanie przyczyny i skutku
 • Mówienie o informacjach niepewnych, niepotwierdzonych
 • Wyrażanie zainteresowania
 • Formułowanie prośby o informacje szczegółowe
 • Wyrażanie zachęty, dodawanie otuchy, proponowanie pomocy
 • Wyrażanie celu
 • Opisywanie obrazu, dzieła sztuki
 • Wyrażanie propozycji, zaproszenia na wydarzenie kulturalne
 • Mówienie o sztuce, artystach- wyrażanie opinii
 • Uczestniczenie w dyskusji