B2.1

GRUPA ZAAWANSOWANA – TRZECI SEMESTR – ALTER EGO + 3

Zagadnienia gramatyczne

– wyrażenia określające przeciwieństwo (cependant, même si, quel que soit, etc.)
– zaimki względne proste i złożone
– porównania
– wyrażenia określające przyczynę i stutek (si bien que, tellement, grâce à, etc)
– różne funkcje trybu conditionnel
– neologizmy
– wyrażenia podkreślające logiczność wypowiedzi (donc, puis, enfin, etc.)

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne
– opozycja: miasto-wieś
– pracować w mieście, mieszkać na wsi
– regiony Francji
– pieniądze / postawy wobec pieniędzy
– postawy ideologiczne Francuzów
– sytuacja cudzoziemców we Francji
– kobiety w polityce
– język francuski / żargony / poziomy języka
– humor słowny

Kompetencje językowe i komunikacyjne
– precyzowanie tego, co się wie o czymś/o kimś
– usprawiedliwianie się
– opisywanie miejsca
– określanie ilości i jakości czegoś
– robienie wyrzutów / wyrażanie ubolewania
– argumentowanie
– wyjaśnianie różnic i przeciwieństw
– tworzenie nowych słów