Organizujemy także, w miarę zapotrzebowania, kursy specjalistyczne:

Kursy specjalistyczne
rodzaj kursu/poziom
Ilość zajęć w tygodniu, ilość godzin w semestrze Egzaminy
Wakacyjne – różne poziomy codziennie – 60h/3 tygodnie
Francuski ekonomiczno-handlowy 2 x 90 min./ tydzień – 60h/ semestr
„Mówię lepiej” – repetytorium gramatyczne
– poziom początkujący
1 x 90 min./tydzień – 30h/ semestr
„Mówię lepiej” – repetytorium gramatyczne
– poziom średniozaawansowany
1 x 90 min./tydzień – 30h/ semestr
„Więcej mówię” – doskonalenie słownictwa i wypowiedzi ustnej
– poziom początkujący
1 x 90 min./ tydzień – 30h/ semestr
„Więcej mówię” – doskonalenie wypowiedzi ustnej
– poziom średniozaawansowany
1 x 90 min./ tydzień – 30h/ semestr
Przygotowanie do matury 60 h/ semestr Matura
Przygotowanie do egzaminu DELF B1
Przygotowanie do egzaminu DELF B2
1 x 90 min./tydzień – 30h/ semestr DELF B1
DELF B2
Przygotowujący do DALF C1 1 x 90 min
w tygodniu
– 30h w sem.
dwa semetry
DALF C1

Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu. Można je nabyć w sekretariacie ośrodka.