FRANCUSKI EKONOMICZNO – HANDLOWY

Kurs obejmuje różnorodne aspekty językowe życia zawodowego oraz wiele sytuacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa takich jak:

– rozmowa telefoniczna
– rozmowa kwalifikacyjna
– spotkanie służbowe
– opisywanie organizacji i warunków pracy
– redagowanie korespondenji handlowej
– redagowanie listu motywacyjnego i CV, itp.

Kurs przygotowuje do egzaminu Certificat de Français Professionnel Izby Handlowo-Przemysłowej w Paryżu.

Pomoce dydaktyczne:

– Français.com (podręcznik + ćwiczenia)
– nagrania audio i wideo
– artykuły prasowe

Oczekiwany poziom:

średniozaawansowany, po około 180-200 godzinach nauki.